Land- en tuinbouw

De groene sectoren:

Er zijn drie paritair comité actief in de land- en tuinbouw:

  • Het paritair comité voor de landbouw (PC 144)
  • Het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145)
  • Het Paritair Comité voor de Technische land- en tuinbouwwerken (PC 132)

Meer weten over de sectoren? 132 144 145 paritair comité land en tuinbouw

 

Nieuws uit de sector

 

Syndicale premie voor de gesyndiceerde arbeiders werkzaam in de  land- en tuinbouwsectoren

 

Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.