Sectoren

Elke Belgische onderneming uit de privésector behoort tot een paritair comité (sector), bepaald door de activiteit van het bedrijf.
Binnen een bedrijf kunnen verschillende paritaire comités bevoegd zijn. het nummer van het paritair comité bestaat uit drie cijfers eventueel gevolgd door een punt en twee cijfers. de twee laatste cijfers verwijzen naaar het subcomité.
Het nummer van het paritair comité vind je onder andere op de loonbrief.

Met het RSZ-nummer van de werkgever kan je ook nagaan tot welke sector de onderneming behoord. Het RSZ-nummer bestaat uit een prefix van drie cijfers = de sector, gevolgd door negen cijfers (xxx/xxxxxxx-xx).

 

Sectoren:

Info: