Syndicale Premies

De syndicale premies zijn eigenlijk een loonsverhoging enkel en alleen voor georganiseerde werknemers en maken een belangrijk deel uit van de binding tussen de vakbond en zijn leden.
Per sector zijn er specifieke regels.

Een overzicht:

Voedingsnijverheid – paritair comité 118
o Aansluiting:  uiterlijk op 1 april lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
o Referteperiode: 1 april tot 31 maart.
o Bedrag: maximumpremie € 145. Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata recht op de premie. Worden o.a. gelijkgesteld met “tewerkstelling”: de jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, uitoefening syndicaal mandaat,…
o Formulier: de arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie “volledig werkloze” te kunnen genieten moet de rechthebbende een attest aanvragen bij de Centrale.
o Tijdstip van betaling: vanaf 1 november.

Bakkerijen – paritair comité 118.0311237212_961567900531031_3367361312745652294_o
o Aansluiting: voor 1 juli lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
o Referteperiode: 1 juli tot 30 juni.
o Bedrag: maximum premie actieven: € 145 (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1/12de). Maximum premie volledig werklozen: € 81 (jaar van werkloosheid en 4 daarop volgende referteperiodes). Maximum premie bruggepensioneerden:  € 89.
o Formulier: De arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie volledig werkloze te kunnen genieten moet de rechthebbende een attest aanvragen bij de Centrale .
o Tijdstip van betaling: vanaf 1 april .

Handel in voedingswaren – paritair comité 119
o Aansluiting: voor oktober lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling, zo niet pro rata.
o Referteperiode: 1 oktober tot 30 september.
o Bedrag: Maximum premie actieven : € 145 (elke maand tewerkstelling geeft recht op 1/12de ). Maximum premie volledig werklozen:  € 52,32 per periode van 12 volle kalendermaanden.
o Formulier: De arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie “volledig werkloze” te kunnen genieten moet de rechthebbende een attest aanvragen bij de Centrale.
o Tijdstip van betaling: vanaf april.

Technische land- en tuinbouw – paritair comité 132
o Aansluiting: voor 1 juli lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van betaling.
o Referentieperiode: 1 juli tot 30 juni.
o bedrag: Maximum premie: 145€ (elke maand tewerkstelling .
o Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december.
o Tijdstip van betaling: vanaf december.

Landbouw – paritair comité 144
o Voorwaarden: lid zijn en gedurende het refertejaar (van 01/07 tot 30/06) verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst aan een onderneming van de sector. Onder dezelfde voorwaarden genieten de tijdens het refertedienstjaar gepensioneerde rechthebbenden, alsook de echtgeno(o)t(e) van een overleden rechthebbende van de syndicale premie.
o Bedrag: de syndicale premie bedraagt € 145  voor een volledige tewerkstelling gedurende het refertejaar (€ 11,25  per maand).
o Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december.
o Tijdstip van betaling: vanaf december.

Tuinbouw – paritair comité 145
o Voorwaarden: lid zijn en gedurende het refertejaar (van 01/07 tot 30/06) verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst aan een onderneming van de sector.
o Bedrag: de syndicale premie bedraagt € 145 voor een volledige tewerkstelling gedurende de referentiejaar (€ 11,25 per maand.
o Modaliteiten: Het Sociaal Fonds verzendt een attest (samen met een attest eindejaarspremie) aan elke werknemer in de loop van de maand december.
o Tijdstip van betaling: vanaf december.

Horeca – paritair comité 302
o Aansluiting: sinds 1 januari lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
o Referteperiode: 1 oktober tot 30 september.
o Bedrag: Maximum premie actieven: € 145.
o Formulier: De arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest.
o Tijdstip van betaling: vanaf 1 april.

Uitzendarbeid – paritair comité 322
o Voorwaarde: tussen 1 juli en 30 juni minstens 65 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben in de vijfdagen week (78 werkdagen in de zesdagen week).
o Attest: wordt in december  verstuurd door het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten te Brussel. Wie gesyndiceerd is, bezorgt het onderste deel (strook B) ondertekend en met rekeningnummer aan de Centrale.
o Bedrag syndicale premie: € 104 voor wie aangesloten is bij een vakbond in de referteperiode.

Toeristische attracties – paritair comité 333
Binnen de sector toeristische attracties is er geen syndicale premie. Het blijft een eis van de militanten om dit af te dwingen.

Aanvullend paritair comité voor arbeiders – paritair comité 100
Ook in het aanvullend paritair comité voor arbeiders is er geen syndicale premie voorzien.

In bepaalde bedrijven is er een bedrijfspremie.

 

==> een overzicht in .pdf