Referteloon betaald educatief verlof

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald educatief verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV 2020-2021 wordt omwille van een overschrijding van de spilindex in de periode september 2019 – augustus 2020, geïndexeerd met 2%.
Deze indexering brengt het bedrag op 2.987 euro (bruto).
Het referteloon zal dan ook vastgelegd worden op 2.987 euro (bruto).