Weet je, bij beëindiging van je contract van nachtarbeid heb je recht op een aanvullende vergoeding

Als je als oudere werknemer wordt ontslagen omdat de werkgever je geen aangepast uurrooster voor dagarbeid kan aanbieden indien je als  werknemer de overstap wil (of moet) maken naar een nachtstelsel of een stelsel met louter dagprestaties, dan heb je gedurende vijf jaar recht op een aanvulling op de werkloosheidstoelage.