Nieuwe voorwaarde van kracht inzake flexi-job

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om als werknemer via een interimkantoor een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever waar je als werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden bent.

Bron: Wet van 1/4/2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS: 27/4/2022.