Persbericht: Heropening van de terrassen, een sprankeltje hoop voor de horecawerknemers?

Op 8 mei komt er een voorzichtige afbouw van de lockdown met de heropening van de terrassen. Als vakbonden van de sector verheugen wij ons over dit nieuws dat een beetje perspectief biedt aan de werkneemsters en werknemers in de sector. We willen er echter aan herinneren dat de Horeca nog altijd zuurstof nodig heeft en dat het overleven van de sector ook zal afhangen van de steun van de overheid.

Lees het persbericht.

 

 

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Horeca – Gids goede praktijken covid-19

Deze gids “Goede Praktijken Horeca” van de sociale gesprekspartners uit het hotelbedrijf (PC 302) herneemt de voorwaarden om op een veilige wijze de horeca te kunnen opstarten.

Deze kwam tot stand op voorstel van de business continuity groep van de ERMG, met de medewerking van Dr. Karel Vandamme als expert en met de GEES

De Regering zal, na definitief advies van de GEES en de Veiligheidsraad, uiteindelijk beslissen welke onderdelen verplicht en welke een aanbeveling zullen zijn.

Na bespreking binnen de GEES zal de Nationale Veiligheidsraad zich bovendien nog dienen uit te spreken over :

  • Het uur waarop horecazaken mogen openen
  • Welke horecazaken voorlopig nog niet zullen mogen openen
  • De regels voor sociale contacten die ook van toepassing zullen zijn op de tafelsamenstelling in de horeca.

Dit wordt verwacht op 3/6/2020.

Lees de ‘Goede Praktijken Horeca’.