Ziek tijdens je verlof ? Verandering op komst in 2024!

Momenteel moet het jaarlijks verlof opgenomen worden tijdens het lopende jaar. Als het verlof niet werd opgenomen (door ziekte, bevalling,…), gaat het verloren.

Vanaf 2024 kunnen werknemers die tijdens hun jaarlijkse vakantie een ongeval, ziekte of andere oorzaak (moederschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, profylactisch verlof, pleegzorgverlof en pleegouderverlof) hebben gehad, deze verlofdagen overdragen. Dit betekent dat zij deze niet meer verliezen, ook niet in geval van collectieve vakantie.

Deze dagen kunnen 24 maanden volgend op het einde van het lopende kalenderjaar overgedragen worden.

Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.