Seizoensarbeid in de land- en tuinbouw: 100-dagenregeling

Er is een nieuw akkoord over de regeling voor seizoenarbeid.

Vanaf 1 juli wordt het aantal dagen seizoenarbeid wordt verhoogd naar 100 dagen voor alle productiesectoren in de tuinbouw en naar 50 dagen in de landbouw. Voor de melkveehouderij komt er een bijzondere regeling (100 halve dagen) op aanvraag. De specifieke regelingen voor de witloofteelt en voor de fruitteelt worden afgeschaft. De 156 dagenregel voor de champignonsector blijft behouden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons!