Jobstudent? Hoe je studentenovereenkomst stopzetten?

Een jobstudentencontract is een contract van bepaalde duur. Als alles naar wens verloopt, eindigt het zonder vooropzeg en zonder formaliteiten
op de aangegeven datum. De werkgever moet je de volgende documenten bezorgen: een individuele rekening, een loonstrookje, een fiscale fiche (om
eventueel later belastingen te betalen of terugbetaald te krijgen), eventueel een bijdragebon voor het ziekenfonds en een verlofattest voor bedienden.

KAN IK DE OVEREENKOMST VERBREKEN?
Dat kan, maar je moet een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Is de duur van de overeenkomst een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 1 dag. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet je een opzeggingstermijn van 3 dagen respecteren. De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin je de verbreking van de overeenkomst meedeelt aan de werkgever. Tijdens de proefperiode (eerste drie dagen van de overeenkomst) moet je geen opzeggingstermijn respecteren

KAN MIJN WERKGEVER DE OVEREENKOMST VERBREKEN?
Dat kan, maar hij moet een opzeggingstermijn respecteren. Die termijn is afhankelijk van de duur van de overeenkomst. Is die een maand of minder, dan bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen. Sloot je een overeenkomst van meer dan een maand, dan moet de werkgever een termijn van 7 dagen in acht nemen. De opzegging gaat in op de maandag die volgt op de week waarin de werkgever je de verbreking van de overeenkomst meedeelt.
Wie een contract vroegtijdig wil beëindigen, doet dat schriftelijk. Zorg er ook voor dat je van de andere partij een ontvangstbewijs krijgt voor je opzegbrief. Als jobstudent kan je de werkgever een opzegbrief afgeven en een kopie laten tekenen voor ontvangst (omgekeerd mag de werkgever je niet op die manier ontslag geven). De veiligste weg is echter een aangetekende brief met daarin het begin en de duur van de opzeggingstermijn. Je verstuurt de aangetekende brief ten laatste op een woensdag (als er een feestdag tussenzit: op dinsdag). De opzegperiode begint (altijd) pas te lopen vanaf de eerste daaropvolgende maandag. Je ontslagbrief heeft immers pas uitwerking vanaf de derde werkdag (= alle dagen behalve de zon- en feestdagen) na verzending.

 

Wil je meer weten over het werken als jobstudent? Lees dan de ABVV-jongeren brochure ‘JOUW STUDENTENJOB.BE’, of neem contact op.