Wij helpen u!

Omdat we de gezondheid van onze leden en van onze medewerkers zoveel mogelijk willen beschermen,

houden wij onze kantoren gesloten tot en met maandag 13 april 2020.

Onze dienstverlening werkt wel verder op volgende manier:

* Documenten afgeven doe je door deze in de brievenbus te stoppen. Teken het document indien nodig!

* Vragen stel je best via mail (zie www.horvalwvl.be).

* Telefonisch kan ook maar hou -gezien de coronasituatie- rekening met wachttijden. Voor super dringende tussenkomsten kan je de Horval West-Vlaanderen noodnummer gebruiken (tijdens de kantooruren): 0499/21 90 57.

Wij zijn er voor u !

Tot 13 april staan wij telefonisch en per mail ter beschikking. Kijk op onze website horvalwvl.be voor het telefoonnummer en mailadres van het dichtstbij gelegen kantoor.
We blijven alles opvolgen!

Vergeten je nieuwe (werk)situatie aan te geven aan Horval? Hoogste tijd!

Wij herinneren je eraan dat je ons alle mogelijke wijzigingen dient mee te delen. Nl. iedere verandering van adres, werkgever (of als u werkloos wordt), statuut (halftijds, brugpensioen, pensioen, invaliditeit), beroepscentrale, vakbond enz.

Ben je vorig jaar vergeten te situatie mee te delen? Doe het dan voor eind januari. Eventuele rechtzetting lidgeld kan tot 31 januari. Daarna zal er geen enkele terugbetaling gedaan worden.

 

 

Soep over de noene

Terug in de tijd maar brandend actueel: soepbedeling!

Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakte het Volkshuis ‘De Noordstar’ met onder andere de Oostendse afdeling van de voedingscentrale zich, in het kader van het Nationaal Hulp- en Voedingscomité (NHVC), actief en verdienstelijk bij de voedselbevoorrading van de Oostendse bevolking.

Daarnaast voeren we al meer dan 100 jaar strijd  om het uitbouwen en verdedigen van die sociale bescherming die aan de grondslag ligt van de welvaart die er vandaag is.

Stelselmatig brokkelen politieke krachten de sociale verworvenheden af, in ruil voor korte termijn winstbejag van the happy few. De gecreëerde onzekerheid wordt gecultiveerd tot schrikbeelden over “de ander”. Wij als ABVV Horval blijven ijveren voor sociale verworvenheden, voor iedereen! We verzetten ons tegen de valse tegenstellingen en blijven mensen verbinden in de strijd om hun sociale rechten.

En wat is meer verbindend dan samen soep drinken? Daarom deelden ABVV West-Vlaanderen en Horval West-Vlaanderen op 16 en 17 december terug soep uit. In de kantoren te  Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare werd er soep uitgedeeld aan de aanwezige leden.

Het personeel deed een duitje in het zakje en het opgehaalde geld werd geschonken aan  AROPA vzw tegen kansarmoede.