Overschakeling van wintertijd naar zomertijd

Op zondag 28 maart schakelen we over naar zomertijd. De klokken worden et een uur vooruit gedraaid: van 2 uur ’s morgens naar 3 uur.

De omschakeling kan voor problemen zorgen voor het berekenen van het loon van werknemers die op dat moment aan het werk zijn.
De CAO nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad biedt de volgende oplossing aan!

Samenvattend:

nachtploeg bij de 2 uur veranderingen aaNtal bezoldigde uren bij overgang naar het zomeruur (voor 7u eff. Arbeid) aantal bezoldigde uren bij de overgang naar winteruur (voor 9u eff. Arbeid)
dezelfde ploeg 8 8
verschillende ploegen 8 9

You’ll Never Walk Alone

Op vrijdag 20 maart 2020 klonk op 180 Europese radiostations tegelijkertijd ‘You’ll Never Walk Alone’, om op die manier iedereen hoop en moed te geven. Ondertussen zijn we een jaar verder en zijn we er nog niet. Laten we dat samen doen, then you’ll never walk alleen.