Informatiewebsite FOD voor OR- en CPBW-leden

De FOD Werkgelegenheid lanceerde een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vind je nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Bekijk de website: www.cpbw-ondernemingsraad.be

fod