Wettelijk betaalde feestdagen 2023

De tien wettelijke feestdagen 2023 zijn:

 • Nieuwjaar: Zondag, 1 Januari 2023
 • Paasmaandag: Maandag, 10 April 2023
 • Dag van de Arbeid: Maandag, 1 Mei 2023
 • O.H. Hemelvaart: Donderdag, 18 Mei 2023
 • Pinkstermaandag: Maandag, 29 mei 2023
 • Nationale feestdag: Vrijdag, 21 Juli 2023
 • O.L.V. hemelvaart: Dinsdag, 15 Augustus 2023
 • Allerheiligen: Woensdag, 1 November 2023
 • Wapenstilstand: Zaterdag, 11 November 2023
 • Kerstmis: Maandag, 25 December 2023

Algemeen principe is dat de werknemer niet mag werken tijdens tien feestdagen per jaar en de werkgever is gehouden deze niet gepresteerde dagen te betalen. Maar er indien zondagsarbeid in de sector of krachtens de Arbeidswet is toegestaan, mag er wel gewerkt worden tijdens een feestdag. In dit geval heeft de werknemer recht op “inhaalrust “.

Om de tien feestdagen te garanderen stelt de wet dat indien een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, hij moet vervangen worden. Deze “vervangingsdag ” moet worden vastgesteld op een gewone activiteitsdag in de onderneming. Deze vervangingsdag verkrijgt de hoedanigheid van een feestdag voor de werknemers tewerkgesteld in de onderneming. Het aantal uren die op de vervangingsdag zouden zijn gepresteerd, zijn van geen belang.

Opgepast! De werkgever is verplicht vóór 15 december 2022 een bericht aan te plakken met de melding van de vervangingsdagen van de feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen.

Heb je vragen rond de regelgeving van feestdagen, neem dan contact op!

 

COVID-19 erkend als beroepsziekte

Wanneer er een uitbraak van COVID-19 op de werkvloer plaatsvond en je bent besmet geraakt dan hebt misschien recht op een erkenning tot beroepsziekte.

 • Vier cruciale vragen die moeten aan voldaan zijn:
 • Waren er ten minste 5 besmette personen binnen de 14 dagen?
 • Waren er ten minste 4 besmette personen in dezelfde werkruimte?
 • Is er een epidemiologisch verband tussen de besmettingen?
 • Bevorderden de werkomstandigheden de overdracht van het virus?

Denkt je dat je besmet bent geraakt tijdens een uitbraak op het werk en denk je recht hebt op een erkenning tot beroepsziekte? Dan kan je contact opnemen met ons.

Samen met je zullen we de nodige documenten voor erkenning opmaken en contact opnemen met adviseur-bedrijfsarts en de werkgever.

Mogen de OR en het CPBW vakantie nemen?

De bijeenkomsten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk moeten maandelijks bijeenkomen.

Tijdens de vakantiemaanden is de verleiding groot om niet te vergaderen. Nochtans is het een ideale gelegenheid om op sommige punten dieper in te gaan.

Uitzondering hierop is wanneer een vergadering in onderling overleg wordt afgeschaft of niet doorgaat omdat er te weinig leden aanwezig zijn om rechtsgeldig te vergaderen.

 

Brochure te warm – te koud

Syndicaal werken rond warmte – koude – onaangename binnenlucht in de werkomgeving is de enige garantie om onze collega’s te verzekeren van een beter werkklimaat. Werken in “te warme of te koude omgeving” is bijzonder lastig, tast de gezondheid aan en zorgt voor extra stress en vermoeidheid. In combinatie met de hectische arbeidsdruk en zeer hoge kwaliteitsverwachtin­gen vormen die onaangepaste omgeving en temperaturen voor een explosieve cocktail.

Lees de brochure.

Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Brochure ‘Doel: nul kanker op het werk’

Wist u dat er meer overlijdens te wijten zijn aan beroepskankers dan aan arbeidsongevallen? De beroepskankers treffen ALLE activiteitssectoren.

Hieronder de link naar de brochure “Doel: nul kanker op het werk”.

http://www.abvv.be/-/doel-nul-kanker-op-het-werk

Deze gids kan Horval delegees helpen om dit punt op de agenda van de vergaderingen van het CPBW en de vakbondsafvaardiging te zetten.