Brochure te warm – te koud

Syndicaal werken rond warmte – koude – onaangename binnenlucht in de werkomgeving is de enige garantie om onze collega’s te verzekeren van een beter werkklimaat. Werken in “te warme of te koude omgeving” is bijzonder lastig, tast de gezondheid aan en zorgt voor extra stress en vermoeidheid. In combinatie met de hectische arbeidsdruk en zeer hoge kwaliteitsverwachtin­gen vormen die onaangepaste omgeving en temperaturen voor een explosieve cocktail.

Lees de brochure.

Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer

De verplaatsing tussen de woonplaats en de werkplek wordt wettelijk niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet bezoldigd. Is dit woon-werkverkeer dat werknemers afleggen, dus louter privé en hoort het niet thuis in het sociaal overleg van de organisatie?

Natuurlijk niet!

De ABVV- brochure Mobiliteit: Enquête woon-werkverkeer zet delegees op weg met tips, suggesties voor concrete acties en syndicale hefbomen.

Brochure ‘Doel: nul kanker op het werk’

Wist u dat er meer overlijdens te wijten zijn aan beroepskankers dan aan arbeidsongevallen? De beroepskankers treffen ALLE activiteitssectoren.

Hieronder de link naar de brochure “Doel: nul kanker op het werk”.

http://www.abvv.be/-/doel-nul-kanker-op-het-werk

Deze gids kan Horval delegees helpen om dit punt op de agenda van de vergaderingen van het CPBW en de vakbondsafvaardiging te zetten.

Consulteren van de jaarrekening van de onderneming

Als vakabondsafgevaardigde, werknemer of consument kan het nuttig zijn om de jaarrekening van de onderneming waar je werkt of van consumeert te bekijken. Dat kan via Balanscentrale van de jaarrekeningen van de Nationale Bank van België. De Balanscentrale houdt de over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting bij.

 

 

 

 

 

 

 

 

28 april: Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Hoge werkdruk, onhaalbare doelstellingen, machines of software die het werktempo bepalen, verplicht concurreren met collega’s, ICT-snufjes die de grens tussen werk en privéleven doen vervagen. Voor veel werknemers is dit dagelijkse kost. Werknemers worden steeds vaker verplicht in het rood te gaan. En dus staan ook indicatoren zoals stress, burn-out, ziekteverzuim, turnover… in het rood. ABVV eist de erkenning van stress en burn-out als beroepsziekte naar aanleiding van de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk (28 april).

Lees verder.

(overgenomen van www.abvv.be)

E528F5EC-2948-41B6-9182-5B248F31037F