IPA onderhandelingen zijn gestart: Dit zijn onze eisen!

Een Interprofessioneel akkoor, kortweg IPA, is een akkoord dat om de twee jaar gesloten wordt tussen de vakbonden en werkgevers van de privésector. Dergelijk akkoord gaat over lonen en arbeidsvoorwaarden. De ‘marge’ voor een loonevolutie die in het kader van een IPA onderhandeld wordt, is een indicatie voor de onderhandelingen in de sectoren en ondernemingen. Een IPA is geldig voor 2 jaar. Het ABVV gaat naar de onderhandelingstafel met volgende eisen: Onze eisen

ipa-onderhandelen