Op zoek naar een nieuwe job? Pas op bij een deeltijdse tewerkstelling!

Zal u minder uren dan het maximum aantal uren voorzien in de onderneming werken of zal u minder verdienen dan het loon voor een volledige werkweek, dan zal u aanzien worden als deeltijdse werknemer.

Er zijn drie categorieën van deeltijdse werknemers:

  • de deeltijdse werknemer die wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
  • de deeltijdse werknemer met behoud van rechten;
  • de vrijwillig deeltijdse werknemer.

Afhankelijk van de categorie waarin u als deeltijdse werknemer zal bevinden, dient u bij aanvang van uw tewerkstelling bepaalde administratieve zaken te verrichten en zijn er consequenties indien u werkloos wordt na uw tewerkstelling.

Informeert u voor u een deeltijdse job aanneemt op de Werkloosheidsdienst van het ABVV.