Tijdelijke tegemoetkoming kinderbijslag

Gezinnen met een laag inkomen hebben tijdelijk recht op verhoogde kinderbijslag.

Om recht te hebben op deze toeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

– Je moet recht hebben op de maandelijkse betaling (gezinsbijslag) van het Groeipakket
– Je kan een aanvraag indienen tot en met 31/10/2020
– In de maanden maart OF april OF mei OF juni 2020 mogen de gezinsinkomsten niet meer dan 2213,30 Euro bruto zijn per maand én minstens 10 % lager liggen dan de gezinsinkomsten van januari of februari 2020.

Aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket.

Eindeloopbaan: je rechten

Het ABVV maakte een beknopte brochure met je rechten op het einde van je loopbaan. Er wordt een overzicht van de regels in verschillende situaties geven: oudere werkloze met of zonder anciënniteitstoeslag, werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen), tijdskrediet – landingsbaan, (vervroegd) pensioen.

 

Vanaf mei minder bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid corona

Ben je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona dan krijg je 70% van het gemiddelde begrensde loon. De daguitkering tussen ligt tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand krijgt je gemiddeld 26 daguitkeringen (werkloosheidsuitkeringen worden berekend in de zesdagenweek).

Daarnaast krijgt je een supplement van 5,63 euro per dag.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Geen recht op wettelijke vakantie? Dit zijn de alternatieven

De vakantieperiode komt er aan. Niet alle werknemers hebben recht op een (volledige) wettelijke vakantie. De jeugdvakantie, de seniorvakantie en de Europese vakantie kunnen hier een uitweg bieden.

Jeugdvakantie

Jongeren die werken en vorig jaar hun studie beëindigden, kunnen – ondanks onvoldoende prestaties in dat jaar en onder voorwaarden – dit jaar toch vakantie opnemen.

 

Seniorvakantie

Ook oudere werknemers kunnen het jaar na hun werkhervatting bijkomende vakantie toegekend krijgen om hun wettelijke vakantie aan te vullen.

 

Europese vakantie

Geeft recht op betaalde vakantie voor personen die een loontrekkende activiteit aan- of hervatten, en dit vanaf het jaar van aan- of hervatting, ondanks geen effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens het voorafgaande vakantiedienstjaar.

 

Details?

Voor meer info over de voorwaarden, de duur en de vergoeding neem contact op met HORVAL West-Vlaanderen!

 

Goed om weten

• De drie alternatieven zijn geen verplichting, wel een recht van werknemers.

• De wettelijke vakantie moet uitgeput zijn.

 

Voortaan pleeggezinnenverlof gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Voortaan worden de dagen van pleeggezinnenverlof gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

Deze gelijkstelling geldt vanaf het vakantiedienstjaar 2019/vakantiejaar 2020.  Werknemers die reeds in 2019 pleegouderverlof hebben genomen, zullen dus geen negatieve gevolgen ondervinden bij de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2020.