Vervroegd pensioen of SWT?

Het is sinds dit jaar mogelijk voor SWT-ers om met vervroegd pensioen te gaan.

Een weloverwogen beslissing hierover maken is niet evident. Het is bovendien niet mogelijk om op de website een eenduidig advies te geven. Elke situatie is verschillend en de keuze blijft individueel.

Ben je 58 of ouder informeer je bij een van onze HORVAL West-Vlaanderen consulenten.

Halftijds pensioen komt (voorlopig) niet

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine is er niet in geslaagd zijn laatste hervorming tot een goed einde te brengen. Maar goed ook, want het halftijds pensioen zoals het werd voorgelegd aan het parlement was geen goede zaak voor werknemers. De voorwaarden waren strenger dan bestaande landingsbanen, het uiteindelijk pensioen viel lager uit en er waren heel wat effecten op andere stelsels die niet geregeld waren.

 

Nieuwe cao’s mbt SWT

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondertekende enkele nieuwe cao’s met betrekking tot specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen.

De toegangsleeftijd tot het algemeen stelsel SWT ligt nu op 62 jaar. Cao’s kunnen lagere leeftijd voorzien en of de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt regelen.

De NAR heeft nieuwe cao’s getekend met betrekking tot:

  • Zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen: 59 jaar
  • Medische problemen: 58 jaar
  • Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: 58, 59, 60 jaar
  • Uitkeringen voor landingsbanen: 55 en 57 jaar

Meer informatie te verkrijgen bij de HORVAL West-Vlaanderen- sociaal consulenten.

Tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 uren.

Om te overuren te kunnen presteren, moeten zowel werkgever als werknemer akkoord gaan. Het akkoord moet op papier staan. Dat akkoord kan door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Het akkoord blijft 6 maanden gelden en kan telkens opnieuw hernieuwd worden.

Deze aanpassing heeft geen invloed op de wettelijke mogelijkheid om de overurenenveloppe verder uit te breiden tot maximum 360 uur in de sectoren.

 

Pauzes en rusttijden: hoe zit dat nu?

1.

Arbeiders hebben recht op een rusttijd tussen beëindiging van het werk en terug hervatten van het werk van minstens 11uur. Voor jeugdige werknemers (-18 jaar) bedraagt de rusttijd minstens 12u

Bijvoorbeeld:

Maandag eindigde Jan’s dagtaak om 21u30. Hij mag ten vroegste op dinsdag om 8u30 terug het werk aanvatten

Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen.

 

2.

Men heeft ook recht op een pauze tijdens de arbeid. Er mag maximaal 6 uren gewerkt worden zonder onderbreking. Wanneer men meer dan zes uren werkt heeft men recht op een kwartier pauze. Sectorale afwijkingen zijn mogelijk!

Jeugdige werknemers mogen maximaal 4 en een half uur ononderbroken werken.

 

3.

Naast de pauzes en de rusttijd heeft men recht om een wekelijkse rusttijd van 35 uren (11u rusttijd + zgn. zondagsrust)

 

Wil je meer hierover vernemen neem dan contact op met HORVAL West-Vlaanderen.