Vanaf mei minder bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid corona

Ben je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona dan krijg je 70% van het gemiddelde begrensde loon. De daguitkering tussen ligt tussen € 55,59 (minimum) en € 74,17 (maximum). Voor een volledige maand krijgt je gemiddeld 26 daguitkeringen (werkloosheidsuitkeringen worden berekend in de zesdagenweek).

Daarnaast krijgt je een supplement van 5,63 euro per dag.

Op die bedragen wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

Geen recht op wettelijke vakantie? Dit zijn de alternatieven

De vakantieperiode komt er aan. Niet alle werknemers hebben recht op een (volledige) wettelijke vakantie. De jeugdvakantie, de seniorvakantie en de Europese vakantie kunnen hier een uitweg bieden.

Jeugdvakantie

Jongeren die werken en vorig jaar hun studie beëindigden, kunnen – ondanks onvoldoende prestaties in dat jaar en onder voorwaarden – dit jaar toch vakantie opnemen.

 

Seniorvakantie

Ook oudere werknemers kunnen het jaar na hun werkhervatting bijkomende vakantie toegekend krijgen om hun wettelijke vakantie aan te vullen.

 

Europese vakantie

Geeft recht op betaalde vakantie voor personen die een loontrekkende activiteit aan- of hervatten, en dit vanaf het jaar van aan- of hervatting, ondanks geen effectieve of gelijkgestelde prestaties tijdens het voorafgaande vakantiedienstjaar.

 

Details?

Voor meer info over de voorwaarden, de duur en de vergoeding neem contact op met HORVAL West-Vlaanderen!

 

Goed om weten

• De drie alternatieven zijn geen verplichting, wel een recht van werknemers.

• De wettelijke vakantie moet uitgeput zijn.

 

Voortaan pleeggezinnenverlof gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

Voortaan worden de dagen van pleeggezinnenverlof gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de berekening van de duur van de jaarlijkse vakantie en het bedrag van het vakantiegeld.

Deze gelijkstelling geldt vanaf het vakantiedienstjaar 2019/vakantiejaar 2020.  Werknemers die reeds in 2019 pleegouderverlof hebben genomen, zullen dus geen negatieve gevolgen ondervinden bij de berekening van hun vakantierechten en vakantiegeld in 2020.

 

Overuren tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Het naleven van de arbeidsregeling tijdens loopbaanonderbreking / tijdskrediet is gewijzigd.

Met name:

  • een werknemer in loopbaanonderbreking kan werken in een systeem van arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) en
  • een werknemer in loopbaanonderbreking bijkomende uren of overuren kan presteren.

Wens je meer informatie dan kan je terecht bij Horval West-Vlaanderen.