Wijziging van bedragen van uitkeringen ingevolge de welvaartsaanpassing 2021-2022

Sommige bedragen in de werkloosheidsreglementering en aanverwante reglementeringen worden aangepast aan de welvaart.
Zo worden vanaf 01.07.2021 opgetrokken:
– de minima van de werkloosheidsuitkeringen met en zonder anciënniteitstoeslag (VW)
– de forfaits van de werkloosheidsuitkeringen (VW);
– de minima voor TW en jeugd- en seniorvakantie;
– de minima voor SWT;
– alle loongrenzen (en dus ook alle maxima)
– de inschakelings- en overbruggingsuitkeringen;
– de uitkeringen van de onthaalouders.

Terugkomen uit het buitenland en in quarantaine gaan. Recht op tijdelijke werkloosheid is niet evident!

 

Wie vanaf 1 juli 2021 terugkeert uit het buitenland gelden volgende verplichtingen:

 • Terugkeer uit een “groene” of “oranje” zone: géén verplichte quarantaine.
 • Terugkeer uit een “rode” zone: géén verplichte quarantaine indien je:
  • beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (sinds minstens 2 weken);
  • een negatieve PCR-test kan voorleggen, die niet ouder mag zijn dan 72 uur vóór de aankomst;
  • over een “herstelcertificaat” beschikt;
  • zich onmiddellijk laat testen (PCR-test op dag 1 of 2);
 • Terugkeer uit een zone “met heel hoog risico“: verplichte quarantaine (10 dagen met PCR-test op dag 1 en 7)

 

Al dan niet recht op tijdelijke werkloosheid wegens corona?

 • Terugkeer uit een “groene” of “oranje”  zone:
  • Géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
 • Terugkeer uit een “rode” zone:
  • die bij vertrek “groen” of “oranje” was
   • je beschikt over het vereiste coronacertificaat of over een herstelcertificaat: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
   • je legt een positieve PCR-test af: wél tijdelijke werkloosheid mogelijk tijdens quarantaine voor zover je niet arbeidsongeschikt bent én je niet kan telewerken;
   • je legt een negatieve PCR-test af: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, zelfs niet bij vrijwillige quarantaine. Er is immers geen verplichte quarantaine. Eventuele quarantainegetuigschriften worden niet aanvaard;
   • je beschikt niet over het vereiste certificaat en legt ook geen PCR-test af: géén tijdelijke werkloosheid mogelijk, omdat de quarantaine had kunnen worden vermeden door het afleggen van een (negatieve) PCR-test. Er kan ook geen TW quarantaine worden aangevraagd in afwachting van een test (Indien je zich bij aankomst niet onmiddellijk heeft laten testen);
  • die bij vertrek “rood” was
   • géén tijdelijke werkloosheid, zelfs niet indien er verplichte quarantaine is (bv. omdat de PCR-test positief is), omdat je zichzelf in die situatie heeft geplaatst ( geen overmachtsituatie).
  • Terugkeer uit een zone “met heel hoog risico“:
   • die bij vertrek géén zone “met heel hoog risico” was: wél tijdelijke werkloosheid mogelijk tijdens quarantaine voor zover je niet arbeidsongeschikt bent én niet kan telewerken
   • die bij vertrek ook al een zone “met heel hoog risico” was: géén tijdelijke werkloosheid, omdat je zichzelf in die situatie heeft geplaatst (geen overmachtsituatie)
  • Uitzondering: essentiële verplaatsingen. Meer info te verkrijgen bij HORVAL .

Meer informatie bij HORVAL West-Vlaanderen

 

Kan je om medische redenen geen mondmasker dragen?

Ben je verplicht om een mondmasker te dragen op het werk, maar kan je om medische redenen dat niet?

 • De werkgever dient dan na te gaan of een alternatieve bescherming mogelijk is om de arbeidsovereenkomst alsnog uit te voeren;
 • Indien dat niet mogelijk is, kan de werkgever nagaan of er aangepast werk mogelijk is waarbij je geen mondmasker moet dragen;
 • Indien er ook geen aanpast werk mogelijk is, zal de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden geschorst ingevolge arbeidsongeschiktheid. Je bengt dan weliswaar niet “ziek”, maar wel “arbeidsongeschikt”. In deze situatie heb je recht op gewaarborgd loon. Nadien kan je aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht. Opgelet! Om tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht te kunnen krijgen moet de totale medische onmogelijkheid tot het dragen van een mondmasker voldoende zijn aangetoond, de werkgever geen andere taken je kan toewijzen en je ook voldoen aan alle vergoedbaarheidsvoorwaarden.

Meer info via e-loket!