Vakantiegeld en werkloosheidsuitkering: opgelet in december!

Ben je sinds dit jaar volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.

 

Voor wie?

Je werkte in 2017 als én je ontving vakantiegeld via een vakantiekas. Bleef je sindsdien volledig werkloos, dan betaalt de RVA je in 2018 geen uitkering voor de dagen waarvoor je al vakantiegeld kreeg. Neem je deze dagen niet op voor december 2018, dan brengt de RVA deze dagen automatisch in mindering van je uitkering voor de maand december 2018. Je uitkering zal dan een heel stuk lager zijn.

Wat moet je doen?

Je kan sowieso geen uitkering krijgen voor dagen gedekt door het vakantiegeld die je vakantiekas betaalde. Dat is wettelijk geregeld. Maar je kan wel die dagen te spreiden over de maanden die nog resten in 2017 zodat de financiële impact kleiner is.

Duid dus in november op je stempelkaart nog enkele dagen aan als vakantiedagen. Dat doe je door een ‘V’ te vermelden op de door jou gekozen dagen. Voor die dagen zal je dan geen uitkering krijgen.

Hoeveel verlofdagen?

Wil je weten hoeveel verlofdagen je nog moet opnemen, dan kan je dit rustig thuis bekijken op het e-loket ‘Mijn ABVV’. Je kan ook steeds terecht in je ABVV-Werkloosheidsdienst voor meer informatie.