Nieuwe cao’s mbt SWT

De Nationale Arbeidsraad (NAR) ondertekende enkele nieuwe cao’s met betrekking tot specifieke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen.

De toegangsleeftijd tot het algemeen stelsel SWT ligt nu op 62 jaar. Cao’s kunnen lagere leeftijd voorzien en of de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt regelen.

De NAR heeft nieuwe cao’s getekend met betrekking tot:

  • Zware beroepen, nachtarbeid en lange loopbanen: 59 jaar
  • Medische problemen: 58 jaar
  • Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: 58, 59, 60 jaar
  • Uitkeringen voor landingsbanen: 55 en 57 jaar

Meer informatie te verkrijgen bij de HORVAL West-Vlaanderen- sociaal consulenten.