Tot 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft het bestaande contingent van 100 vrijwillige overuren opgetrokken tot 120 uren.

Om te overuren te kunnen presteren, moeten zowel werkgever als werknemer akkoord gaan. Het akkoord moet op papier staan. Dat akkoord kan door middel van een addendum aan de arbeidsovereenkomst. Het akkoord blijft 6 maanden gelden en kan telkens opnieuw hernieuwd worden.

Deze aanpassing heeft geen invloed op de wettelijke mogelijkheid om de overurenenveloppe verder uit te breiden tot maximum 360 uur in de sectoren.