Paritair Comité 302: arbeidsorganisatie

Binnen het Paritair Comité 302 (Horecasector) werd vorig maand in toepassing van de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk  het quotum vrijwillige overuren met overloon  verhoogd van 120 naar 360. Het aantal uren dat niet wordt meegerekend tegen de interne grens stijgt van 25 naar 60 uur. Deze verhogingen zijn echter enkel van toepassing in ondernemingen waar een geregistreerd kassasysteem wordt gebruikt.

Voor meer info contacteer een Horval sociaal consulent!

 

HORVAL West-Vlaanderen 1919 – 2019

Honderd jaar geleden verenigden 70 vislossers zich en stichtten ze het syndicaat ‘De Centrale der Voedingsnijverheid afdeling Oostende’ op. Later werden er ook andere afdelingen in de provincie opgericht. Ondertussen zijn meer dan 11.000 werknemers aangesloten bij de Voedingscentrale West-Vlaanderen!

 Een eeuw sociale strijd in de land- en tuinbouw, voedingsbedrijven, horeca, handel in voedingswaren en pretparken.

 

Steun aan Het Ventiel

West-Vlaamse HORVAL-medewerkers schonken een persoonlijke bijdrage van 1.000€ aan Het Ventiel vzw.

Het Ventiel vzw is een vrijwilligersorganisatie waarbij iedereen zich met hart en ziel inzet voor de mensen met jongdementie.

De medewerkers speelde samen met de vrijwilligers en jongdementen djembé wat een enorm gevoel van samenhorig met zich meebracht.

 

Wij verhuizen in Izegem!

De Werkloosheidsdienst en de zitdag Horval verhuizen van de Hondstraat naar de Nederweg 2 te Izegem.

Op 13 september vindt het verhuis plaats en zijn de kantoren gesloten.

Vanaf maandag 16 september kan je terug terecht op de Werkloosheidsdienst. De eerste zitdag van Horval is voorzien voor vrijdag 20 september.