Handboek Europese Ondernemingsraden

ETUI (Europees Vakbondsinstituut) heeft onlangs een duidelijk en volledig handboek gepubliceerd over de Europese Ondernemingsraden (EOR).

Het handboek gaat over de historische aspecten van de EOR, hun oprichting, hun demografische samenstelling, hun bevoegdheden, vergaderingen, plaatsen en middelen.

 De PDF-versie in het Engels is beschikbaar op de website van ETUI:

https://www.etui.org/Publications2/Books/European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015.-Facts-and-figures

 

European-Works-Councils-and-SE-Works-Councils-in-2015_-Facts-and-figures_detail

 

Categories OR