Wijziging in de ziekteaangifte

Vanaf 1 januari 2016 is er een verandering in de procedure van ziekteaangifte .

Wanner je door ziekte niet meer kan gaan werken, dan moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan je werkgever. Maar je moet ook aangifte doen bij je ziekenfonds. Voor de aangifte van je ziekte heb je het “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” (formulier “vertrouwelijke”) van je ziekenfonds nodig, dat je laat invullen door je dokter.

Wat verandert er? ziektewet-276x300

Je dokter moet niet alleen de begindatum van je ziekte op het formulier invullen, maar ook de datum waarop hij verwacht dat je opnieuw kan gaan werken. Dat is nieuw!

Je ziekenfonds mag na de voorziene einddatum op het formulier geen uitkeringen meer betalen. Blijf je toch langer ziek, dan moet je vanaf 2016 onmiddellijk een nieuw “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid” naar je ziekenfonds sturen. Op dat getuigschrift moet de dokter de nieuwe einddatum schrijven. Anders zal je geen ziekte-uitkeringen meer ontvangen.

Meer informatie over het nieuwe model van getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid