Ziek op een feestdag…

Ben je ziek tijdens een periode waarin een feestdag valt dan behoud je het recht op loon voor de feestdag(en) die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op de aanvraag van de ziekte of ongeval, periode van zwangerschap- of bevallingsrust.
Heb je vragen rond de regelementering van feestdagen en of arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Horval West-Vlaanderen.