Horeca: eindejaarspremie op komst!

horeca 01Het Waarborg en Sociaal Fonds betaalt enkel nog eindejaarspremies uit via storting op rekeningnummer.
Indien het Fonds nog niet beschikt over je rekeningnummer ontvang je automatisch een speciaal formulier. Dit formulier moet:
•ondertekend worden door de werknemer;
•gecertifieerd worden door zijn bank;
•en nadien worden teruggestuurd naar het Fonds.
Ben je afgelopen jaar van rekeningsnummer veranderd? Neem dan contact op met Horval WVL voor een speciaal formulier tot mededeling van wijziging
rekening.

Zie hier de procedure tot melden van bankrekeningsnummer