Aanpassing van de loonberekeningsmodule op www.abvv.be

Sinds 1 januari 2016 zijn nieuwe barema’s van de bedrijfsvoorheffing van toepassing. Deze geven aan hoeveel belasting vanaf 1 januari 2016 ingehouden wordt op de lonen, pensioenen en brugpensioenen die
per maand uitbetaald worden.
Vanwege de wetswijzigingen in het kader van de ‘taxshift’ van de regering omvat dit barema enerzijds de wijzigingen m.b.t. de berekening van de forfaitaire beroepskosten, het basisbarema en de werkbonus en anderzijds de niet-indexering van de belastingverlagingen voor pensioenen en andere vervangingsinkomens.
Bovendien zijn er bepaalde andere parameters (belastingvrij bedrag, belastingschijven…) in de berekening van de bedrijfsvoorheffingsschaal
die wel werden geïndexeerd.
Hierdoor zullen de netto-inkomens van werknemers en ambtenaren zoals elk jaar stijgen in januari 2016.
Wij geven nog aan, als voorbeeld, dat de voorheffingskorting toegekend aan werknemers die recht hebben op lagere persoonlijke sociale bijdragen, opgetrokken werd van 14,40% tot 28,03% van de werkelijk toegekende werkbonus.
De module voor de berekening van het nettoloon op onze website werd aangepast aan deze nieuwe cijfers.
Bereken je nettoloon op: www.abvv.be/bereken-je-nettoloon