GROENTEN (PC 118.09): Gebrek aan werk – Schorsing van arbeidsovereenkomst

Met  ingang van 1 juli 2016 (en tot 30.6.2017) mag bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders volledig worden geschorst, mits ervan kennis wordt gegeven.

De duur van de volledige schorsing mag twaalf weken niet overschrijden en kan maximum tweeënzeventig werkloosheidsdagen omvatten. Wanneer de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst de voorziene maximumduur heeft bereikt, moet de werkgever gedurende een volledige arbeidsweek de regeling van volledige arbeid opnieuw invoeren, alvorens een nieuwe volledige schorsing kan ingaan.

Meer info bij HORVAL West-Vlaanderen!