Ben je langdurig ziek? Vraag na of je recht hebt op een aanvullende vergoeding.

In diverse sectoren of ondernemingen wordt een aanvullend vergoeding uitbetaald bij langdurig ziekte.

Een beperkt overzicht:

  • PC 118: Voedingsnijverheid: Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56 (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen) uitbetaalt door het Sociaal Fonds . Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 119: Handel in Voedingswaren: de voltijdse arbeiders kunnen vanaf de 2e maand ziekte een aanvullende vergoeding genieten van € 4,40 per dag gedurende 60 dagen. deeltijdse arbeiders genieten ook van deze vergoeding maar in verhouding tot hun prestaties.
  • PC 132: Technische land- en tuinbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €5 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)
  •  PC 144: Landbouw: De periode tijdens dewelke de werknemers recht hebben op een vergoeding, wordt vastgesteld op basis van het aantal jaren dienst in de onderneming: 1 jaar dienst : 4 weken, 5 jaar dienst: 13 weken, en 10 jaar dienst: 26 weken. het bedrag is €4,96 per dag. (volgens berekening  6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen)

Voor meer info neem contact op met Horval West-Vlaanderen.

 

Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding ingeval van langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Sociaal Fonds bedraag € 7,56 per dag.

We herinneren kort aan de specifieke regeling:

  • Elke arbeider die 3 opeenvolgende maanden ziek is (behalve beroepsziekte of arbeidsongeval) heeft recht op de vergoeding.
  • Van de 4de maand ziekte tot de laatste dag van de 12e maand ziekte heeft de arbeider recht op een vergoeding van € 7,56. Wie binnen de 33 dagen opnieuw ziek valt, wordt beschouwd als zijnde hervallen in de oude ziekte en kan de vergoeding verder blijven ontvangen tot de laatste dag van de 12e maand ziekte.
  • De vergoeding wordt uitgekeerd in een 6-dagenweek of volgens een 6-dagenweek (zoals mutualiteitsuitkeringen), zelfs indien de arbeider werkt in een 5-dagenweek.
  • Deeltijdsen en wie het werk — na toelating van zijn arts — halftijds hervat, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Ziek wegens Corona in de voedingsnijverheid ?

Bent u tewerkgesteld in de voedingsnijverheid en werd u ziek door Corona gedurende de periode van 13.03.2020 en 31.12.2020, dan kan u een aanvraag indienen voor het bekomen van een aanvullende vergoeding bij het Sociaal Fonds.

De tussenkomst bedraagt 19.30 € bruto per dag en wordt uitgekeerd in een zesdagenweek.

U kan deze aanvullende vergoeding aanvragen ongeacht uw anciёnniteit en tewerkstellingsbreuk  ( m.a.w. ook deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op de vergoeding in verhouding tot hun prestaties ).

Contacteer ons voor meer info !

 

 

Bakkerijen: bestaanszekerheidsvergoeding

Ben je werkzaam als arbeider in de bakkerijsector en ben je economisch of technisch dan heb je misschien recht op een bestaanszekerheidsvergoeding!

Gedurende de eerste 45 werkloosheidsdagen per kalenderjaar, zowel bij economische als technische werkloosheid, betaalt het Sociaal Fonds van de sector een bestaanszekerheidsvergoeding van 8,70€ per dag voor de eerste 5 werkloosheidsdagen en 11,96 euro vanaf de zesde werkloosheidsdag.

De uitkering kan bekomen worden door een aanvraagformulier over te maken aan het Fonds. Je kan het formulier bekomen bij Horval WVL.