Ledenbijdrage: Wijziging gezins- of werksituatie

• Volledig werklozen
• Zieken
• Sommige deeltijdse werknemers
• Bruggepensioneerden
• Gepensioneerden
• Studenten
betalen, na een bepaalde periode, een verminderde bijdrage voor hun ABVV Horval-lidmaatschap.
Als je gezins- of werksituatie wijzigt moet je ons hierover zo snel mogelijk informeren. Dit kan je in al onze kantoren of elektronisch.
Opgepast! Teveel betaalde bijdragen, wegens niet tijdig inlichten van het ABVV, worden slechts terugbetaald
met 6 maanden terugwerkende kracht van het lopende dienstjaar.