Studenten mogen eerst gelegenheidsarbeider zijn vooraleer ze hun contigent van 50 dagen aanspreken

In het Belgisch Staatsblad van 26.07.2016 verscheen het KB  dat stelt dat met ingang van 01.07.2016  er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

Meer info bij ABVV Jongeren

jongeren