Werken in de Tuinbouw (PC145): Jaarlijkse premie

In kader van de invulling van de loonmarge (2015-2016) werd op sectorvlak afgesproken dat met de lonen van de maad juli 2016 er een jaarlijkse premie toe te kennen. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 55,00. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Deze premie is niet van toepassing op het gelegenheidspersoneel.  De premie kan ook omgezet zijn in een gelijkaardig voordeel op ondernemingsniveau (via ondernemings-cao).

Champ de tulipe