Help jouw bedrijf volgend jaar duurzamer te zijn (Jaarlijks Actieplan voor welzijn op het werk)

Binnenkort wordt het Jaarlijks Actieplan (JAP) besproken, een ideaal moment om duurzaamheid op de agenda te zetten.

Jaarlijks moet elke werkgever een actieplan opstellen dat concrete voorstellen bevat om tijdens het komende werkjaar het welzijn op het werk te verbeteren. Het ontwerp voor het jaarlijks actieplan moet ten laatste op 1 november ter advies aan het CPBW of syndicale afvaardiging (als er geen CPBW is) worden voorgelegd. CPBW-leden of syndicaal afgevaardigden hebben ook het recht om zelf maatregelen voor te stellen.

Lees verder

 

groene-arbeidsplaatsen