Referteloon Betaald Educatief Verlof – schooljaar 2016-2017

Niettegenstaande de regionalisering van het Betaald Educatief Verlof blijft de federale overheid nog bevoegd voor de arbeidsrechtelijke aspecten en om het grensbedrag van het referteloon te bepalen.

Het referteloon voor de betaling aan de werknemer van de uren BEV 2016-2017 wordt –door het doorvoeren van een indexering- verhoogd tot 2.815 euro (bruto).

Voor meer info over BEV neem contact op met HORVAL West-Vlaanderen!

2000947-172af659c7086e77eb34ff893a8c89c8