Gelegenheidsarbeid in de groene sectoren, hoe zit dat?

Het aantal dagen dat een gelegenheidsarbeider mag werken in de land- en tuinbouw verschilt van sector tot sector. Een overzicht:

  • 30 dagen gelegenheidsarbeid in de landbouw gedurende gans kalenderjaar (voor de werkgevers, PC 144, )
  • 65 dagen gelegenheidsarbeid in de tuinbouw gedurende gans kalenderjaar ( voor de werkgevers PC. 145 exclusief tuinaanleg )
  • 35 dagen extra in de witloofteelt (dus 100 dagen in totaal)
  • 35 dagen extra in de champignonteelt (dus 100 dagen in totaal) (gedurende het ganse jaar door voor die werkgevers die aanvaard worden in het toekomstplan champignonteelt)
    pic7_up