Flexi-jobs & gepensioneerde werknemers: geen goede combinatie

Het lijstje van antisociale en nefaste maatregelen is blijkbaar nog niet ten einde. Het laatste voorstel van staatsecretaris Philippe De Backer om gepensioneerden met flexi-jobs in te zetten in de horeca, mag dus ook rekenen op felle tegenkanting van de socialistische vakbond.

  • Zelf voor je pensioen betalen via het afkopen van studiejaren en een aanvullend vrij pensioen;
  • Minder pensioen voor bruggepensioneerden en werkzoekenden;
  • Onbeperkt bijverdienen voor 65-plussers;

…en nu dit voorstel van de staatssecretaris. Deze regering blijft haar ‘elk-voor-zich’-beleid voortzetten.

Het ABVV vreest dat we naar Angelsaksische modellen gaan waarbij ouderen zelf onbeperkt en hyperflexibel moeten bijklussen om een aanvaardbaar inkomen te hebben na de pensionering.

Dit is niet de manier waarop we moeten omgaan met onze werknemers. Een goed wettelijk pensioen is mogelijk voor onze gepensioneerden zodat zij een welverdiende oude dag kunnen beleven. Zij hoeven niet meer te werken, zeker niet wanneer er zo veel jonge mensen aan de slag willen maar geen kansen krijgen.

En wat het systeem van flexi-jobs zelf betreft: dat blijft contesteerbaar. Niet alleen verdringen flexi-jobs reguliere voltijdse banen in de sector, worden precaire contracten aangemoedigd, is de sociale zekerheid hiervan de dupe, maar vrezen we ook voor een verdere uitbreiding naar andere sectoren.

Voor het ABVV is de strijd tegen goedkope precaire contracten dan ook nog niet gestreden.

Wat zijn flexi-jobs lees je door hier te klikken.

IMG_3925