Jaarverslag preventie en bescherming op het werk

Vóór 1 april moet de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een jaarverslag indienen bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg over de werking van het afgelopen jaar.

De inhoud van het verslag is wettelijk bepaald.

De verklarende nota en de modelformulieren voor het jaarverslag zijn beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via de module ‘Procedures en formulieren’: Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk – dienstjaar 2016.

form