Nieuwe re-integratieprocedure langdurig zieken

De regering besliste dat de werknemer wettelijk verplicht is op redelijke wijze mee te werken aan zijn re-integratie. Tevens zijn er sancties voorzien voor wie niet meewerkt!

Meer info lees je in de ABVV-publicaties: