De tijd dringt tegen 2020 : het is van vitaal belang dat ieder zijn belofte nakomt

De voornaamste chocoladeverwerkende en chocoladeproducerende bedrijven – met name Mars, Ferrero en Blommer – hebben zich ertoe verbonden om tegen 2020 enkel nog duurzame producten te verwerken en op de markt te brengen.

Maar we hebben een les getrokken uit onze vorige beloftes: we zijn er inderdaad niet in geslaagd om in 5-10 jaar de kinderarbeid uit te roeien in het kader van het Harkin-Engel-protocol in 2001!

Zo willen we de bedrijven uit de cacao- en chocoladesector eraan herinneren dat 2020 er razendsnel aankomt.

Op de Wereldactiedag tegen kinderarbeid, georganiseerd op het initiatief van de IAO op 12 juni, begint het aftellen: nog 30 maanden en 18 dagen resten er voor 2020.

De bedrijven moeten hun beloftes nakomen. We gaan een beroep doen op het grote publiek zodat zij jullie herinneren aan jullie beloftes. We gaan jullie werknemers inlichten over jullie beloftes en hen vragen dat ze van jullie eisen dat jullie je beloftes nakomen.

En we zullen er opnieuw zijn, volgend jaar, wanneer er nog maar 18 maanden en 18 dagen resten tot de deadline. Enzovoort, elk jaar. Tot in 2020.

Knipsel affiche