12 juni 2023 – is het Werelddag tegen Kinderarbeid.

World Day Against Child Labour 2023

Elk kind de juiste middelen geven om zich te ontwikkelen – Stop Kinderarbeid!

Vandaag de dag werken er wereldwijd nog steeds 160 miljoen kinderen.  70 procent van alle kinderarbeid vindt plaats in de landbouw. Dat zijn 112 miljoen kinderen die in de landbouw werken, op plantages en kleine boerderijen waar hun werkgereedschap machetes zijn in plaats van potloden. Kinderarbeid voorkomt dat veel kinderen naar school gaan of belemmert hun leerproces als ze wel naar school gaan. Kinderarbeid houdt de vicieuze cirkel in stand waarin gezinnen gevangen zitten: kinderen werken, blijven vaak ongeschoold en arm, en vervolgens moeten hun kinderen werken om te overleven. Bovendien ondermijnt kinderarbeid de onderhandelingen voor een eerlijk loon voor volwassenen.

Verandering is mogelijk als de onderliggende oorzaken van kinderarbeid worden aangepakt: de politieke wil moet gericht zijn op het terugdringen van armoede, het garanderen van een leefbaar inkomen, sociale zekerheid, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen voor iedereen.

De internationale voedingsvakbond IUF en de Europese voedingsvakbond EFFAT, samen met de aangesloten vakbonden waaronder ABVV HORVAL , herhalen hun eisen aan regeringen en multinationals om actie te ondernemen en verandering te brengen in de persoonlijke verhalen van miljoenen kinderen.

  • Verplichte due diligence-wetgeving op het gebied van mensenrechten invoeren
  • Zorgen voor traceerbaarheid van alle goederen in de toeleveringsketens van de landbouw, zodat er geen kinderarbeid kan worden gebruikt
  • Betaal een eerlijke prijs voor landbouwgewassen om ervoor te zorgen dat kleine boeren een leefbaar inkomen krijgen en werknemers een leefbaar loon.
  • Wetgeving opstellen over kinderarbeid in de landbouw in overeenstemming met ILO C138 en C182 zonder

uitzonderingen op de minimumleeftijd en handhaving van deze wetten door de arbeidsinspectie van de overheid.

  • De belemmeringen voor werknemers om zich te organiseren in de landbouw wegnemen

 

Elke stap die wordt genomen om kinderarbeid uit te bannen, zal elk kind de juiste instrumenten geven om zich te ontwikkelen.

 

Stop kinderarbeid.

 

Aarzel niet om deze korte film te bekijken en te delen met anderen en op je sociale netwerken.

 

Horval WVL sluit partnerovereenkomst

HORVAL West-Vlaanderen sloot een samenwerkingsovereenkomst met NGO FOS (en met bijdrage van DGD) om het platform USTABH in Honduras te steunen.

In juli 2015 werd tijdens een vakbondsbijeenkomst in Lima Cortes, het platform USTABH opgericht met als doel de coördinatie en samenwerkingen tussen vakbonden ( Stybis voor de drankensector, Sitiamash voor de suikersector en Festagro voor de sector van de bananen) in de voedingssector te versterken.

In het kader van het ‘Bevorderen van Waardig Werk in Centraal Amerika’ zal vooral accent gelegd worden op de Pepsico-fabrieken in Honduras.

20 juni: Wereld Vluchtelingen Dag

De Verenigde Naties hebben in 2000 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling.

De eerste Dag van de Vluchteling was op 20 juni  2001,  vijftig jaar nadat het Vluchtelingenverdrag aangenomen werd door de Verenigde Naties.  Dit is een nadere uitwerking van artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin staat dat ‘een ieder het recht heeft asiel te zoeken en dat te genieten’.

Ondanks dat we nu al 67 jaar verder zijn is de bescherming aan vluchtelingen hoogst actueel.

Mag vandaag ertoe aanzetten om blijven streven naar menswaardige  oplossingen voor de miljoenen vluchtelingen en ontheemden die nog altijd op zoek zijn naar een betere toekomst.

Fruit valt niet uit de lucht!

Een heerlijke fruitsalade smaakt des te beter op een zwoele zomeravond. Maar van waar komt al dat lekkers?

Strijd samen met fos en HORVAL mee voor een rechtvaardige wereld, waar de vruchten van de natuur niet ten koste gaan van mens en milieu!

Teken de petitie die momenteel loopt in de Make Fruit Fair campagne en reageer zo op de ernstige schendingen op de plantages in Costa Rica en Honduras.

Lees het interview met Iris, die dag in dag uit strijdt voor het respect voor landarbeiders.

Lees het interview met Silvie Mariën die van internationale solidariteit haar levensmotto maakt.

Blader door de nieuwe FOSFOR over de eerlijk fruit.

Lees meer over reizende noten, kinderarbeid, en klimaatswijziging

Lees over pesticiden: de echte killers

a

 

De tijd dringt tegen 2020 : het is van vitaal belang dat ieder zijn belofte nakomt

De voornaamste chocoladeverwerkende en chocoladeproducerende bedrijven – met name Mars, Ferrero en Blommer – hebben zich ertoe verbonden om tegen 2020 enkel nog duurzame producten te verwerken en op de markt te brengen.

Maar we hebben een les getrokken uit onze vorige beloftes: we zijn er inderdaad niet in geslaagd om in 5-10 jaar de kinderarbeid uit te roeien in het kader van het Harkin-Engel-protocol in 2001!

Zo willen we de bedrijven uit de cacao- en chocoladesector eraan herinneren dat 2020 er razendsnel aankomt.

Op de Wereldactiedag tegen kinderarbeid, georganiseerd op het initiatief van de IAO op 12 juni, begint het aftellen: nog 30 maanden en 18 dagen resten er voor 2020.

De bedrijven moeten hun beloftes nakomen. We gaan een beroep doen op het grote publiek zodat zij jullie herinneren aan jullie beloftes. We gaan jullie werknemers inlichten over jullie beloftes en hen vragen dat ze van jullie eisen dat jullie je beloftes nakomen.

En we zullen er opnieuw zijn, volgend jaar, wanneer er nog maar 18 maanden en 18 dagen resten tot de deadline. Enzovoort, elk jaar. Tot in 2020.

Knipsel affiche

 

Nieuwe Cacao Barometer 2015

Chocolade: het is heerlijk, maar is het ook eerlijk?

De Cacaobarometer is een initiatief van de belangrijkste Europese maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij een duurzame cacaoproductie. In het rapport wordt gehamerd op de extreme armoede waarin West-Afrikaanse cacaoboeren leven en de grote spelers die de markt domineren.

cacaoIn Ivoorkust, het grootste cacaoproducent land ter wereld, moet een boer vier keer zoveel verdienen dan nu om de armoedegrens van twee dollar per dag te bereiken. Om een loon te bekomen dat zowel in de basisbehoeften voorziet als een leefbaar inkomen kan verzekeren, moet het nog heel wat meer omhoog. Het ontbreken van een leefbaar inkomen zorgt voor slechte arbeidsomstandigheden, mensenrechtenschendingen en kinderarbeid.

Deze extreme armoede is te wijten aan een oneerlijke verdeling van geld en macht in de cacaosector. Een handjevol bedrijven maakt tachtig procent van de keten uit.

Conclusie: Als de cacaosector niet fundamenteel verandert, dan is er geen toekomst voor cacaoboeren.

Aanbevelingen:

  • Ontwikkeling van een model voor een leefbaar inkomen voor kleinschalige cacaoboeren.
  • Aanpakken van de prijsvorming , zodat boeren hogere prijzen krijgen.
  • Omschakelen van vrijwillige standaarden naar bindende sectorbrede oplossingen.

Cacoa Barometer 2015

 

MAKE CHOCOLATE FAIR! We verzamelden 122 826 handtekeningen!

Op meer dan 400 evenementen in Europa werden 122 826 handtekeningen verzameld door een aantal Europese voedingsvakbonden en NGO’s voor duurzame cacao! Het gaat om schriftelijke handtekeningen niet online, wat het aantal nog indrukwekkender maakt.

Met een symbolische actie (chocolademobile, banners, t-shirts, enz) werden de petities afgegeven aan Caobisco (Europese federatie van chocolade-, koekjes- en suikergoedproducenten).

Lees meer.

12347930_1033069303380890_2160068337748709323_n

 

MAKE CHOCOLATE FAIR

Met verschillende Europese vakbonden startten we eind vorig jaar met een petitie “Make Chocolate Fair” . Op 2 december om 9 uur worden de meer dan 110 000 verzamelde handtekeningen overhandigd aan Europese werkgeversfederatie Caobisco, Sint Michielslaan 47, 1040 te Brussel. Wees erbij! Neem contact op met HORVAL om af te spreken.

De Europese petitie

make chocolate fair

Sociale bescherming voor iedereen

111111Ziek worden en geen medicijnen kunnen kopen. Werken maar toch arm blijven. Je werk verliezen of je oogst verloren zien gaan en geen enkel inkomen meer hebben. Een leven lang werken en geen pensioen krijgen…Voor ¾ van de mensheid is dat geen fictie.

Onder het motto ‘Sociale bescherming voor iedereen’ wil 11.11.11 die bescherming ook in het Zuiden uitbouwen om de wereldwijde armoede sterk terug te dringen.

Bekijk de campagne