Handel in Voedingswaren (PC119): Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan!

FullSizeRender

De loononderhandelingen bin het paritair comité 119 – Handel in voedingswaren lopen niet van een leien dakje!

De werkgevers weigeren onderhandelingen in de bedrijven, staan geen indexering van premies toe en willen geen loonsverhoging voor de eerste zes maanden van dit jaar!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dan ook:

  • verhoging van de bruto-uurlonen met 1,1% vanaf 1 januari 2017
  • indexering van de premies
  • mogelijkheid tot onderhandelen in elke onderneming