Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

In het sectorakkoord 2017 -2018 werd opgenomen dat in december de voltijdse werknemers die in dienst zijn op 30 november een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 euro bruto worden toegekend. de premie dienst betaald te worden samen met de eindejaarspremie. Deze kan echter via een ondernemingscao omgezet worden in een ander gelijkaardig voordeel.

de deeltijdse werknemers krijgen die voordeel in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

 

DSC01204

Werken op Open Bedrijvendag?

Werken op zondag is in principe verboden, maar er zijn uitzonderingen.

Eén van de uitzonderingen is deelneming aan manifestaties zoals Open Bedrijvendag. Wie werkt op de Open Bedrijvendag heeft recht op loon voor de gewerkte overuren en binnen de zes dagen onbetaalde inhaalrust zgn zondagsrust (minder dan 4u gewerkt = ½ dag, meer dan 4u gewerkt een volle dag). Daarnaast kunnen de uren eventueel recht geven op overuren indien de normale arbeidsduur overschreden werd.

Meer info bij de Horval WVL-sociaal consulenten!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sectorale onderhandelingen. Stand van zaken.

We onderhandelen momenteel in de sectoren voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden. De onderhandelingen lopen niet overal van een leien dakje. Een overzicht:

PC 118: Voedingsnijverheid

PC 119: Handel in Voedingswaren

  • Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan! Lees verder

PC 132: Technische land- en tuinbouwwerken

PC 144: Landbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 145: Tuinbouw

  • Onderhandelingen zijn bezig.

PC 302: Horeca

PC 333: Toeristische attracties

  • Onderhandelingen zijn bezig.

Handel in Voedingswaren (PC119): Het patronaat valt onze koopkracht en de indexering van onze lonen aan!

FullSizeRender

De loononderhandelingen bin het paritair comité 119 – Handel in voedingswaren lopen niet van een leien dakje!

De werkgevers weigeren onderhandelingen in de bedrijven, staan geen indexering van premies toe en willen geen loonsverhoging voor de eerste zes maanden van dit jaar!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dan ook:

  • verhoging van de bruto-uurlonen met 1,1% vanaf 1 januari 2017
  • indexering van de premies
  • mogelijkheid tot onderhandelen in elke onderneming