Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

Eenmalige premie van 234 euro bruto

In december 2019 zal een eenmalige, niet-recurrente premie van 234 euro bruto worden toegekend aan de werknemers die op 30 november 2019 in dienst zijn. De premie zal tegelijk met de eindejaarspremie worden betaald.

De premie kan via een ondernemings-cao worden omgezet in een van de volgende voordelen, of een ander equivalent voordeel*, voor zover dit wettelijk mogelijk is:

  • 250 euro ecocheques en een brutopremie van 58 euro
  • 35 euro cadeaucheques en een brutopremie van 209 euro
  • 70 euro cadeaucheques en een brutopremie van 185 euro.

De keuze tussen de premie en de omzetting ervan moet gemaakt worden vóór 15 december. Indien gekozen wordt voor een omzetting van de premie, zal de onderhandeling hiervoor lopen tussen 10 januari en 14 februari 2020. Bij gebrek aan akkoord over de omzetting, zal de bruto premie betaald worden met het loon voor de maand februari.

Het bedrag van deze premie zal berekend worden :

– naar verhouding van het aantal maanden gedurende dewelke de werknemers onder contract geweest zijn in 2019, en

– voor de deeltijdse werknemers naar verhouding van hun contractuele arbeidsduur.

*Voor zover dit gelijkwaardig voordeel de kost van de hogervermelde eenmalige premie van 234 euro niet overschrijdt of niet lager is

 

 

Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

In het sectorakkoord 2017 -2018 werd opgenomen dat in december de voltijdse werknemers die in dienst zijn op 30 november een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 euro bruto worden toegekend. de premie dienst betaald te worden samen met de eindejaarspremie. Deze kan echter via een ondernemingscao omgezet worden in een ander gelijkaardig voordeel.

de deeltijdse werknemers krijgen die voordeel in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

 

DSC01204

Werken op Open Bedrijvendag?

Werken op zondag is in principe verboden, maar er zijn uitzonderingen.

Eén van de uitzonderingen is deelneming aan manifestaties zoals Open Bedrijvendag. Wie werkt op de Open Bedrijvendag heeft recht op loon voor de gewerkte overuren en binnen de zes dagen onbetaalde inhaalrust zgn zondagsrust (minder dan 4u gewerkt = ½ dag, meer dan 4u gewerkt een volle dag). Daarnaast kunnen de uren eventueel recht geven op overuren indien de normale arbeidsduur overschreden werd.

Meer info bij de Horval WVL-sociaal consulenten!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA