Fietsvergoeding

Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de sociale partners het eens geworden dat vanaf 1 mei iedereen recht heeft op fietsvergoeding voor woon- werkverkeer.

Wist je dat in onze sectoren er reeds fietsvergoeding voorzien is in de sectorale cao’s?

in volgende sectoren is de fietsvergoeding geregeld;

  • PC 118 (voedingsnijverheid)
  • PC 119 (voedingshandel)
  • PC 132 (technische land- en tuinbouwwerken)
  • PC 144 (landbouw)
  • PC 145 (tuinbouw)
  • PC 302 (horeca)

Jammer genoeg moeten werknemer tewerkgesteld onder PC 100 (aanvullend paritair comité voor arbeiders) en PC 333 (toeristische attracties) wachten tot mei.

Nieuwe voorwaarde van kracht inzake flexi-job

Vanaf 7 mei 2022 is het verboden om als werknemer via een interimkantoor een flexi-job uit te oefenen bij de werkgever waar je als werknemer door een arbeidsovereenkomst rechtstreeks verbonden bent.

Bron: Wet van 1/4/2022 tot wijziging van de wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS: 27/4/2022.