Generieke en sectorale gidsen tegen verspreiding COVID-19 op het werk

Vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid hebben een gids opgesteld met de noodzakelijke en minimale bouwstenen om zo veilig mogelijk (terug) te werken. Als vakbond zien we er op toe dat de werkgever de richtlijnen respecteert, zodat de gezondheid en veiligheid van de werknemers gewaarborgd wordt.
Het gaat om een gids met algemene richtlijnen zodat bedrijven op een veilige manier kunnen opstarten.

Bepaalde sectoren hebben werk gemaakt van een sectorgids of protocol op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Onder andere in een paar van onze sectoren:

 

Handel in Voedingswaren (PC119): verhoging bedragen bestaanszekerheid

In de sector Handel in Voedingswaren worden met ingang van 1 januari 2020 de bedragen bestaanszekerheidsuitkeringen verhoogd.

  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van collectief ontslag wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van langdurige ziekte wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht wordt 4,4 euro per dag .
  • Het bedrag van de bestaanszekerheidsuitkering in geval van tijdelijke werkloosheid wordt 4,4 euro per dag.

Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

Eenmalige premie van 234 euro bruto

In december 2019 zal een eenmalige, niet-recurrente premie van 234 euro bruto worden toegekend aan de werknemers die op 30 november 2019 in dienst zijn. De premie zal tegelijk met de eindejaarspremie worden betaald.

De premie kan via een ondernemings-cao worden omgezet in een van de volgende voordelen, of een ander equivalent voordeel*, voor zover dit wettelijk mogelijk is:

  • 250 euro ecocheques en een brutopremie van 58 euro
  • 35 euro cadeaucheques en een brutopremie van 209 euro
  • 70 euro cadeaucheques en een brutopremie van 185 euro.

De keuze tussen de premie en de omzetting ervan moet gemaakt worden vóór 15 december. Indien gekozen wordt voor een omzetting van de premie, zal de onderhandeling hiervoor lopen tussen 10 januari en 14 februari 2020. Bij gebrek aan akkoord over de omzetting, zal de bruto premie betaald worden met het loon voor de maand februari.

Het bedrag van deze premie zal berekend worden :

– naar verhouding van het aantal maanden gedurende dewelke de werknemers onder contract geweest zijn in 2019, en

– voor de deeltijdse werknemers naar verhouding van hun contractuele arbeidsduur.

*Voor zover dit gelijkwaardig voordeel de kost van de hogervermelde eenmalige premie van 234 euro niet overschrijdt of niet lager is