Voorontwerp van Protocol – akkoord Groene sectoren

Op 30 juni 2017 werden in het Paritair Comité voor de Landbouw ( P.C. 144 ) en in het Paritair Comité voor het Tuinbouwbedrijf ( P.C. 145 ) de besprekingen afgerond in het kader van de sectorale onderhandelingen ter uitvoering van het IPA 2017-2018 .

Lees het ontwerp van protocolakkoord Landbouw (PC144)

Lees het ontwerp van protocolakkoord tuinbouw (PC145)

aardappelen