Sociaal-economische barometer ABVV 2017

Het ABVV publiceerde de sociaal-economische barometer 2017.

Naast de zuiver economische parameters (economische groei, investeringen, tewerkstellingsgraad, pensioenen…) neemt het ABVV in zijn barometer 2017 ook andere indicatoren op die informatie verschaffen over de levenskwaliteit van de mensen. Het gaat dan onder meer om gezondheid, onderwijs, de verzoening van privé- en beroepsleven, de gelijkheid vrouwen-mannen, …Elk hoofdstuk wordt afgesloten met alternatieven, onze alternatieven voor een betere levenskwaliteit, voor een meer solidaire maatschappij.

Omdat het ABVV opkomt voor waarden, voor een globaal maatschappijproject!

barometer