Betaling syndicale premie Voedingsnijverheid (PC 118)

Vanaf 1 november wordt de syndicale premie sector Voedingsnijverheid (met uitzondering van bakkerijen) uitbetaald.

Samenvattende regelgeving:

  •  Aansluiting:  uiterlijk op 1 april lid zijn en in orde zijn met de bijdragen op het ogenblik van de betaling.
  • Referteperiode: 1 april tot 31 maart.
  • Bedrag: maximumpremie € 135. Kortere periodes van tewerkstelling geven pro rata recht op de premie. Worden o.a. gelijkgesteld met “tewerkstelling”: de jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, uitoefening syndicaal mandaat,…
  • Formulier: de arbeiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor geïnformatiseerde betaling ontvangen van het Sociaal Fonds een attest. Om van de premie “volledig werkloze” te kunnen genieten moet de rechthebbende een attest aanvragen bij de Centrale.
  • Tijdstip van betaling: vanaf 1 november.

Meer informatie bij onze medewerkers!

22365638_1602975219723626_5854490916433504486_n