Horval West-Vlaanderen congresseerde “Samen – Tegoare – Ensemble – Together”

Op zaterdag 7 oktober 2017 hield Horval West-Vlaanderen zijn statutair congres in Oostende.

Het congres, dat werd ingeleid door de voorzitters/militanten Fabi Depoorter en Christine Herreman, werd ingedeeld in een werkgedeelte gevolgd door een gezellig samenzijn van de congressisten en hun partners.

 

De West-Vlaamse afdeling deed het afgelopen vier jaar goed

Delegees en militanten komen er op de eerste plaats en dat straalt uit naar het sociaal overleg met kwalitatieve bedrijfs-cao’s en een positief resultaat bij de sociale verkiezingen. Ze wordt eveneens gekenmerkt door een stijgend ledenaantal en bestaat uit een enthousiast team met competente medewerkers. Bovendien bleek, tijdens het congres, dat het financieel beleid als zeer gezond kan worden bestempeld met het oog voor verdere ontwikkeling, maar zonder daarbij onnodige risico’s te nemen. Horval West-Vlaanderen blijkt ook oog voor internationale context te hebben, want solidariteit stopt niet aan de grenzen!

Mandaat Provinciaal secretaris

Op basis van het werkings- en financieel verslag werd Conny Demonie opnieuw unaniem verkozen als provinciaal secretaris voor Horval West-Vlaanderen.

In haar toekomstvisie nam ze de voorbereidingen van de militanten nauw ten harte. Deze hadden de voorbije maanden zich in de instanties hun feedback gegeven over de afgelopen vier jaar en gebrainstormd over de toekomst. Al dat waardevol materiaal werd gebundeld in krachtlijnen.

Krachtlijnen 2017-2021

Deze krachtlijnen voor de volgende vier jaar:

  • Solidariteit: allemaal samen, West-Vlamingen, grensarbeiders en internationale partners.
  • Het hart van de vakbond is de delegee, met daarnaast voldoende aandacht voor de individuele leden.
  • Nieuwe thema’s aansnijden tijdens het sociaal overleg zoals discriminatie op de werkvloer, sociale dumping, onderaanneming en uitbesteding, duurzame tewerkstelling/keten, enz.
  • Eigentijdse communicatie is nodig zodat we nog meer leden kunnen bereiken en de militanten nog beter informeren.
  • Wie vandaag syndicaal actief is, moet op de hoogte blijven of raakt morgen als militant in de knoei. Door vorming worden we samen sterker!
  • Dienstverlening nog meer op maat van de individuele leden.
  • Blijven reageren tegen onrechtmatige beslissingen.
  • Werk maken van internationale solidariteit, want als de vakbonden niet opkomen voor de belangen van de werkenden, wie maakt dan nog een vuist tegen de overmacht die bedrijfsleven heet.
  • Sociale verkiezingen 2020 wordt een zeer grote uitdaging. Winnen doe je niet alleen, maar altijd als ploeg!

Kortom: Wij Horval West-Vlaanderen. Doen het samen, tegoare, ensemble, together.

Federal co-voorzitter Alain Detemmerman en Horval medewerkster internationale betrekkingen Silvie Mariën sloten het congres af met woorden van lof.

 

HORVAL_FBBanner