Handel in Voedingswaren (PC 119): eenmalige premie

In het sectorakkoord 2017 -2018 werd opgenomen dat in december de voltijdse werknemers die in dienst zijn op 30 november een éénmalige en niet-recurrente premie van 70 euro bruto worden toegekend. de premie dienst betaald te worden samen met de eindejaarspremie. Deze kan echter via een ondernemingscao omgezet worden in een ander gelijkaardig voordeel.

de deeltijdse werknemers krijgen die voordeel in verhouding tot hun arbeidsprestaties.

 

DSC01204