Niet op het werk geraken door de slechte weersomstandigheden

Krijg je gewaarborgd loon wanneer je niet tijdig op het werk aankomt of helemaal niet op het werk verschijnt omwille van de slechte weersomstandigheden?

 

De werkgever dient het dagloon te betalen alsof je de hele dag hebt gewerkt indien je alles gedaan hebt om tijdig op het werk te geraken (gebruik maken van een ander vervoersmiddel dan gewoonlijk, vroeger vertrekken,…)

Concreet gaat het om vier voorwaarden die vervuld moeten zijn:

  • je moet zich normaal naar zijn werk begeven
  • je was in staat te werken op het ogenblik dat hij/zij naar het werk vertrok
  • de oorzaak van de vertraging of de afwezigheid overkwam je op weg naar het werk
  • de oorzaak van de vertraging is onafhankelijk van je wil

Wil je meer info: neem dan contact op met onze sociaal consulenten