Voedingsnijverheid: verhoging aanvullende vergoedingen

Bij tijdelijke werkloosheid

De aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid bedraagt vanaf 1 januari 2018 :

  • € 8,32 bedragen voor de 1ste vijf werkloosheidsdagen en
  • € 11,44 bedragen vanaf de 6de

Bij medische overmacht

De aanvullende vergoeding indien een einde aan de arbeidsovereenkomst wordt gemaakt door medische overmacht, bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 10,87 per dag.

Bij langdurige ziekte

De aanvullende vergoeding in geval van langdurige ziekte ten laste van het Waarborg- en Sociaal fonds zal € 7,23 per dag bedragen. Deze verhoging wordt toegepast vanaf de eerste uitbetaling na 1 januari 2018.