Voorzie geen hoge belastingsaanslag als uitzendarbeid!

De bedrijfsvoorheffing is een belasting die op je loon wordt ingehouden door het uitzendkantoor.

Het gaat om een vast percentage van 18%. Dat zie je op je loonfiche. Voor sommige mensen is die inhouding te hoog, bijvoorbeeld omdat ze veel kinderen ten laste hebben. In die gevallen wordt nog 11,11% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Omgekeerd kan het ook zijn dat die inhouding van 18% niet volstaat.

Om te vermijden dat je dan een jaar later een hoge belastingaanslag moet betalen, kan je vragen om meer dan 18% bedrijfsvoorheffing in te houden.

Voor meer info en/of hulp kan je terecht bij de Horval sociaal consulenten.