Afschaffing werkhervattingstoeslag!!!

55 plussers die het werk hervatte kon onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een werkhervattingstoeslag.

In het kader van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de werkhervattingstoeslag overgedragen van het federale aan het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Vanaf 15 maart 2018 is de werkhervattingstoeslag afgeschaft voor wie in Vlaanderen woont.